ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ - ХТО ЦЕ?

Вихователь-методист займається методичною роботою та організує весь освітньо-виховний процес в дитячому садку. Методист аналізує, планує, організовує, координує, контролює діяльність педагогічного колективу. Разом із директором ДНЗ він керує колективом дитячого садка, беручи участь у добиранні кадрів, у розробленні та впровадженні програм розвитку і педагогічних планів. Комплектує групи навчальними посібниками, іграми, іграшками, організовує співпрацю з іншими дошкільними закладами, школами, дитячими центрами та ін.

Вихователь-методист проводить ґрунтовну методичну роботу у педагогічному колективі: відкриті заняття для вихователів, семінари, семінари – практикуми, індивідуальні та групові консультації, педагогічні ради. Крім того, він бере участь у роботі з батьками: готує стенди, папки, що присвячені сімейному вихованню та ін. Робоче місце методиста, як відомо, методичний кабінет. Там кожен педагог може отримати практичну допомогу в організації роботи з дітьми, а батьки можуть проконсультуватися з приводу розвитку дитини, отримати відповіді на питання про педагогічний процес в дитячому садку...

Ще одне завдання методиста, мабуть, найважливіше, - розуміти і правильно оцінювати сили і можливості кожного педагога, знати, що важливо для нього в житті, до чого він прагне, щоб задовольнити потребу кожного педагога в повазі, визнанні та самореалізації.

Організація методичної роботи здійснюється:

Інформаційна:

Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів, підвищення кваліфікації педагогічного персоналу, підвищення якості педагогічного процесу, узагальнення позитивного досвіду педагогів, поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики, широке впровадження інформаційних технологій, встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ДНЗ.

Навчальна:

Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів, підвищення кваліфікації педагогічного персоналу, підвищення якості педагогічного процесу, узагальнення позитивного досвіду педагогів, поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики, широке впровадження інформаційних технологій, встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ДНЗ.

Контрольно - діагностична:

Моніторинг якості педагогічного процесу, застосування методів психолого - педагогічної діагностики в процесі стану освітньо - виховного процесу, аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу, узагальнгення отриманих результатів.

Організаційна:

Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо, організація методичних об'єднань творчих груп та мініпроектів, організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня, огранізація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами, направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

Дослідницька:

Планування заходів на основі аналізу стану освітнього прцесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій, вивчення та розповюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

Комунікативна:

Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності, реалізація гуманістичної програми в педагогічній діяльності, встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу .

Виховна: (мотиваційно-стимулююча):

Стимулювання творчої діяльності педагогів, виявлення потенціалу педагогів, стимулювання підвищення професійної кваліфікації, мотивування на використання особистісно- орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

Кiлькiсть переглядiв: 130

Коментарi