• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична майстерня

/Files/photogallery/DSCN3458.JPG

Дошкільний навчальний заклад «Буратіно» працює у відповідності до

· Закону України «Про дошкільну освіту»

· Базового компоненту Дошкільної освіти в Україні ( оновленого) та Коментарем до нього.

Реалізація навчально-виховного процесу забезпечується освітніми програмами:

«Дитина» (молодші, середні групи) ;

«Впевнений старт» (старші групи).

РОБОТА В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВЕДЕТЬСЯ ЗГІДНО РІЧНОГО ПЛАНУ

Плануючи роботу педагогічного колективу на новий 2013-2014 навчальний рік, вважається за доцільне:

· розпочати апробацію програми «Дитина»;

· продовжувати навчально-виховну роботу за програмою «Впевнений старт» в старших вікових групах;

· систематично проводити діагностику педагогічних кадрів з метою підвищення професійної компетентності педагогів;

· поглиблювати роботу творчої групи з питання морально - етичного виховання дошкільників на основі українських народних традицій;

· систематично проводити моніторинг компетентності дітей дошкільного віку відповідно програм.

МЕТОДИЧНА РОБОТА ВЕДЕТЬСЯ У СЛІДУЮЧИХ НАПРЯМКАХ:

· Створення атмосфери творчості, психологічного комфорту у колективі;

· Знайомство та впровадження інноваційних освітніх технологій ;

· Підвищення фахового та кваліфікаційного рівня педагогів ;

· Вивчення особистісних особливостей вихователів для кращої організації роботи в закладі. формування життєвої компетентності дитини, забезпечення її фізичного, психологічного та морального здоров’я.

МЕТОДИЧНА ТЕМА ЗАКЛАДУ:

«Виховання здорових дітей, формування інтересу до пізнання себе та оточуючого світу, прищеплення бережливого ставлення та любові до рідного краю, патріотичної свідомості»

Враховуючи попередні результати та пропозиції щодо роботи дошкільного закладу «Буратіно» колектив по ставив перед собою наступні

Завдання на 2013-2014 навчальний рік:

1. Організувати навчально-пізнавальну діяльність дошкільників, впроваджуючи інноваційні проектні технології в систему роботи ДНЗ.

2.Спрямувати діяльність педагогів щодо подальшого духовно-морального розвитку у вихованні дошкільнят, спираючись на народні традиції рідного краю.

3.Продовжувати роботу по формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей через поглиблення знань про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом співпраці з батьками.

Літній оздоровчий період:

Розвивати творчі здібності та обдарування дітей засобами мистецтва

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА БАЗА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

/Files/photogallery/DSCN3410.JPG

В ДНЗ «Буратіно» створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування вихованців.

Оформлення групових приміщень, кабінетів вузьких спеціалістів, музично-спортивної зали є педагогічно доцільним, відповідає естетичним, санітарним та виховним вимогам.

Навчально-виховний процес в ДНЗ «Буратіно» побудований на принципах актуальності, доцільності , системності та послідовності.

Змістовне та естетичне оформлення вікових груп відповідає вибраній назві та відповідному напрямку роботи.

При організації та облаштуванні розвивального середовища в групових приміщеннях врахована його величезна значимість для становлення особистості.

Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовувати простір, вихователі постійно змінюють та доповнюють оснащення осередків розвитку.

Тематичні осередки оформленні та наповнені у відповідності до вікових, індивідуальних особливостей вихованців . Матеріали, іграшки, посібники підібрані так, щоб підказати дітям вид діяльності та спосіб дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та способи її реалізації.

Облаштування простору кожної групової кімнати дає можливість вихованцям діяти невеличкими підгрупами чи індивідуально.

Потрібно зазначити, що у кожній віковій групі педагогами зібрані відповідні матеріали (методичні , дидактичні, наочні )для організації пізнавально-розвивальної діяльності з дітьми.

Для реалізації однієї з основних функцій роботи методичного кабінету забезпечення комплексного творчого процесу, під час якого здійснюється практичне навчання педагогів, оволодіння ними ефективними формами і методами роботи з дітьми, створені каталоги:

  • методичної літератури;
  • дитячої художньої літератури;
  • періодичних видань;

У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів, музичних керівників, практичних психологів, фізінструкторів ,вчителів-логопедів.

/Files/photogallery/DSCN3398.JPG

· інформації, доповіді, підготовлені для виступів на педрадах, педагогічних читаннях;

· зразки планування;

· матеріали для проведення тематичних тижнів та місячників;

· методичні рекомендації;

· матеріали діагностичного обстеження рівнів засвоєння дітьми програмових завдань для здійснення індивідуального та диференційованого підходу до кожного вихованця;

· конспекти занять;

сценарії свят та розваг;

· кращі дитячі роботи.

У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів, музичних керівників, практичних психологів, фізінструкторів ,вчителів-логопедів.

· інформації, доповіді, підготовлені для виступів на педрадах, педагогічних читаннях;

· зразки планування;

· матеріали для проведення тематичних тижнів та місячників;

· методичні рекомендації;

· матеріали діагностичного обстеження рівнів засвоєння дітьми програмових завдань для здійснення індивідуального та диференційованого підходу до кожного вихованця;

· конспекти занять; сценарії свят та розваг;

· кращі дитячі роботи.

/Files/photogallery/DSCN3411.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 393

Коментарi